ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริจาคโลหิต ผ้าป่าสู่บ้านเกิด โครงการปลูกต้นไม้
 
วันเด็ก มอบทุนการศึกษาบุตร โครงการปันสุขสู้โควิด