ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
   
  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 23 ซอย จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน
  สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร       :  (66)2 - 211-3732
  โทรสาร :  (66)2 - 211-4868
  E-Mail   :  investor@tkrungthai.com