T.Krungthai Industries Public.,Ltd

     อีเมล์ 
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   
 
   


ที่ตั้ง


อุปกรณ์รถยนต์
products

ชิ้นส่วนไฟฟ้า
products


SET Index

TKT  T.Krungthai »หน้าหลัก

   ประกาศ ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
   
   วิสัยทัศน์
 
 


       ผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งคุณภาพ

และบริการโดยให้ผลตอบแทนที่ดีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   นโยบายบริษัท
 
 
 1. สร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพ และกระบวนการที่เชื่อถือได้
 2. มุ่งมั่นผลิตสินค้า และให้บริการ ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
 3. มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมปัญญา และคุณธรรม
 4. ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรการในการป้องกัน และลดมลพิษในบริษัทฯ และชุมชนรอบข้าง

   ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 
 


       เริ่มจากพนักงานเพียง 10  คน  ทำการชุบโครเมี่ยม ชิ้นส่วนพลาสติกในปี พ.ศ. 2516 (1973) จวบจนปัจจุบันบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำนวัตกรรม การผลิตชิ้นส่วนพลาสติก   และเมื่ออุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจึงได้ย้ายไปยังโรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในเขตบางพลี (ถนน กิ่งแก้ว  จ. สมุทรปราการ ) ซึ่งมีพื้นที่ทำงาน 10,200 ตารางเมตร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 (1990)  บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว   ในปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 850 คน และมีเครื่องฉีดพลาสติก  80 เครื่อง  มีระบบบริหารคุณภาพ และการควบคุมการผลิต  ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การฉีดพลาสติก การพ่นสี  และการประกอบชิ้นส่วน  นอกจากนี้ แล้วการเติบโตที่น่าประทับใจของบริษัทฯก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพการผลิต รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในการทำแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติกอีกด้วย

บริษัทก่อตั้ง ปีพ.ศ. 2516 (1973)

พื้นที่โรงงาน


      บางพลี 14,400 ตารางเมตร (9 ไร่)
      กบินทร์บุรี 20,800 ตารางเมตร (13 ไร่)
      สุวินทวงศ์ 16,000 ตารางเมตร (10 ไร่)

พื้นที่ทำงาน

      บางพลี 10,200 ตารางเมตร
      กบินทร์บุรี 6,000 ตารางเมตร
      สุวินทวงศ์ 6,700 ตารางเมตร

รวมพนักงานทั้งหมด (ธันวาคม 2565) 1,058 คน
ทุนจดทะเบียน 350.78 ล้านบาท

   แนวคิดในการพัฒนา
 
 

 •        กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อที่จะก้าวผ่านข้อจำกัดทางนวัตกรรมอย่างท้ายทายเพื่อจะให้บริการในระดับสากลในด้าน
 • การฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าโดยเน้น.

        การพัฒนาในระยะสั้น
        ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในระยะเวลาอันสั้น
        ให้บริการอย่างใกล้ชิด

Tel: +66 (0) 2 211 2762, 211 3732 Fax: +66 (0)2 212 4864
COPYRIGHT@ 2006 TKRUNGTHAI ALL RIGHTS RESERVED.

 
home service products contact us production certificate investor job opportunity customers

ไตรมาส 4/2557

ไตรมาส 3/2557

ไตรมาส 2/2557

ไตรมาส 1/2557

ไตรมาส 4/2556

ไตรมาส 3/2556

ไตรมาส 2/2556

ไตรมาส 1/2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
home service products contact us production certificate investor job opportunity customers